Den siste sabotören Norskt program från 2015

Joachim Rønneberg var ledare för den grupp soldater som 1943 genomförde det lyckade sabotageuppdraget mot den tyska tungvattensanläggningen vid Rjukan. Rønneberg, som var den siste överlevande av "hjältarna från Telemark" gick bort i oktober 2018, i en ålder av 99 år. Programmet är inspelat i samband med hans 95-årsdag.