Fråga doktorn Mathias Holmgren blev fri från alkoholmissbruket