Gudstjänst Avsnitt 20

Gudstjänst från Askeby kyrka i Östergötland. Nyinsatt ekumenisk gudstjänst under ledning av biskop Martin Modéus. Predikar gör prästen Elin Rundh Dapo och församlingens musiker medverkar.