Helgmålsringning Avsnitt 15

Från Nederluleå kyrka. Kyrkoherde Richard Marklund håller påskaftonens helgmålsringning i väntan på ljuset.