Detta program är olämpligt för barn

Berättelsen om Jesus Säsong 1 — Avsnitt 2: Miraklet och motståndet

Fram till att Jesus når 30-årsåldern är hans föräldrar de enda som känner till hans mission i livet. Maria vill skydda sin son, men när han börjar genomföra mirakler och ryktet sprids utsätter han både sig själv och sin familj för fara. Och när Kajafas, överstepräst i Jerusalem, ser hur Jesus följarskara ökar ställs även han inför ett svårt val. Del 2 av 4.