Helgmålsringning Avsnitt 48

Från Betfage, Jerusalem. Biskop Jan-Olof Johansson berättar om Jesu inridande i Jerusalem, där allt började in den lilla byn Betfage.