Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 13: Biljardgeniet

Han är ett av de största bollgenierna. Torbjörn Blomdahl har alltid tillhört välrdseliten i biljard - känns det som.​ 2017 träffade Bernt Lagergren honom i en källarlokal i Stockholm. ​