Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 12: Den brottande JAS-piloten

Max Hederström är inte bara en av världens främsta jujutsu-utövare. Han är dessutom stridspilot.​