Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 6: När breakdance möter Bach

Breakdance-gruppen Flying Steps har tagit dansen till en helt ny nivå. Bernt Lagergren fick tillfälle att träffa dem i oktober 2017 i Konserthuset i Stockholm.​