Helgmålsringning Avsnitt 30

Prästen Henrik Törnqvist talar om en gångtunnel som kan vara både en gräns och en öppning.