Cassie Stuart (Nicola Walker) och Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar).