Peter Manuel (Martin Compston) och Muncie (Douglas Henshall).