Jonas Steken Magnusson och Stene Isaksson i Den stora ölresan.