SVT Play logotyp

Laddar...

Gå direkt till samlingssidan SyntolkatGå direkt till innehålletGå direkt till sök

Forum

Avsnitt 17 • 7 tim 15 min

Kan bara ses i Sverige

Avsnittet är inte tillgängligt längre. Senast tillgänglig 3 feb 2021

09:00: Världscancerdagen - tio år med cancerstrategin. DIREKT. Hur har det fungerat och vad kan och kommer att göras för att förbättra cancervården i Sverige de närmaste åren? Med socialminister Lena Hallengren (S), Göran Hägglund, fd socialminister (KD), Margareta Haag, Nätverket mot cancer, m fl. Arrangör: Nätverket mot cancer. 10:15: Svensk klimatpolitik och global påverkan. SNS konjunkturrådsrapport för 2020 presenteras. Där beskriver nio forskare klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser utifrån befintlig forskning, och möjliga åtgärder. Slutsatserna kommenteras av Ingrid Bonde, Klimatpolitiska rådet, och Magnus Hall, Vattenfall. Arrangör: SNS. 12:00: Rapport. 12:03: Från asyl till arbete - det lokala perspektivet. Karl Wennberg presenterar sin rapport om vilka faktorer som är viktiga när flyktingar lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Rapporten diskuteras av Inger Schroeder, Arbetsförmedlingen Norrköping, Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, m fl. Arrangör: Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 13:00: Hedersförtryck mot barn och svensk filmindustri. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen (MP) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) svarar på ledamöternas inlämnade frågor.14:20: En skola för alla - så kan avhopp förhindras. Projektet En skola för alla har testat en mängd olika metoder och arbetssätt med målet att få fler ungdomar att fullfölja sina studier. Med barn- och ungdomsforskaren Mats Trondman, socionomen Mia Börjesson, m fl. Del av heldagskonferens. Från 29/1.15:25: EU: Ökat tryck i migrationsfrågan. Är det rimligt eller ens troligt att alla länder kommer att ta samma ansvar för flyktingmottagandet? Vilka andra vägar finns att gå? Diskussion med EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP/G/EFA), Evin Incir (S/S&D) och Charlie Weimers (SD/ECR) under ledning av Marcus Carlehed på plats i Bryssel. 15:45: Politik i bokhyllan: Inte lögn, inte sant. DIREKT. Medierna sprider inte lögner, ändå ska man utgå från att det som publiceras i press, radio och tv inte är helt sant. Det hävdar Staffan Dopping och Stig-Björn Ljunggren i sin nya bok. Anita Kratz intervjuar. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.

Information om Avsnitt 17

Publicerades

4 feb 2020

Produktionsår

2020

Kommande

Idag 09:00Idag 09:00

Publiceras: Idag 09:00

09:00: Öppen utfrågning om penningpolitiken 2023. DIREKT. Finansutskottet håller ett öppet sammanträde med utfrågning av Riksbankens direktion och externa utvärderare. * 11:15: Vad oroar svenskarna?Vilka samhällsfrågor oroar mest och hur ser skillnaden ut från tidigare år? Med Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Del av ett längre seminarium. Arrangör: SOM-institutet. Från 21/3. * 11:50: Forum: Politik och samhälle. * 12:00 Rapport. * 12:03: Mediebarometern om svenska folkets medievanor. Den årliga undersökningen av befolkningens medievanor presenteras. Det blir också en dragning om framtiden för den tryckta boken och om hur utbildning, urbanisering och kön spelar roll för nyhetsanvändningen bland unga vuxna. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. Från 14/5. * 13:00: Tidöavtalet och artskyddet och skogen. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

09:00: Öppen utfrågning om penningpolitiken 2023. DIREKT. Finansutskottet håller ett öppet sammanträde med utfrågning av Riksbankens direktion och externa utvärderare. * 11:15: Vad oroar svenskarna?Vilka samhällsfrågor oroar mest och hur ser skillnaden ut från tidigare år? Med Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Del av ett längre seminarium. Arrangör: SOM-institutet. Från 21/3. * 11:50: Forum: Politik och samhälle. * 12:00 Rapport. * 12:03: Mediebarometern om svenska folkets medievanor. Den årliga undersökningen av befolkningens medievanor presenteras. Det blir också en dragning om framtiden för den tryckta boken och om hur utbildning, urbanisering och kön spelar roll för nyhetsanvändningen bland unga vuxna. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. Från 14/5. * 13:00: Tidöavtalet och artskyddet och skogen. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Upptäck mer