Agenda - Camilla Kvartoft, Anna Hedenmo och Anders Holmber