SVT Play logotyp

Laddar...

15 minuter från Sápmi

Samisk kunskapsöverföring • 14 min

Kan bara ses i Sverige

Är den samiska kunskapsöverföringen hotad? Hur fungerar samisk kunskapsöverföring som skett i familjer och släkter i dagens moderna samhälle där vi kanske lever långt ifrån varandra? Kan det vara så att vi inte ens har användning för dåtidens kunskap idag? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.

Information om Samisk kunskapsöverföring

Publicerades
15 apr 2023
Kan ses till
Tor 16 maj
Produktionsår
2023
Rättigheter
Kan ses i hela världen

2023

Att hitta en samisk identitet

Publicerades: Lör 18 nov 2023 02:00

Att vara same är inte lika tabu idag som förr. Möt personer som på olika sätt har närmat sig det samiska samhället. Vad är det som kan göra att personer i samma familj kan identifiera sig på olika sätt? Vilken betydelse har kolten och språket för identiteten? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Att vara same är inte lika tabu idag som förr. Möt personer som på olika sätt har närmat sig det samiska samhället. Vad är det som kan göra att personer i samma familj kan identifiera sig på olika sätt? Vilken betydelse har kolten och språket för identiteten? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Samebyarnas inre organisering

Publicerades: Lör 11 nov 2023 02:00

Snart ska Sametinget föreslå vad som ska gälla för medlemskap i samebyar. Frågan har diskuterats under många år och är starkt polariserad. Kommer de samiska politikerna kunna enas i frågan om samebyarnas inre organisering? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Snart ska Sametinget föreslå vad som ska gälla för medlemskap i samebyar. Frågan har diskuterats under många år och är starkt polariserad. Kommer de samiska politikerna kunna enas i frågan om samebyarnas inre organisering? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Klimatförändringar

Publicerades: Lör 4 nov 2023 02:00

Uppvärmningen av Arktis går fyra gånger så snabbare i Arktis än i andra områden i världen. Hur ser förutsättningarna ut för rennäringen att anpassa sig till det förändrade klimatet? Finns det en gräns för hur mycket den kan anpassa sig? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Uppvärmningen av Arktis går fyra gånger så snabbare i Arktis än i andra områden i världen. Hur ser förutsättningarna ut för rennäringen att anpassa sig till det förändrade klimatet? Finns det en gräns för hur mycket den kan anpassa sig? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Rasism i idrotten

Publicerades: Lör 28 okt 2023 02:00

Samiska fotbollsspelare vittnar om rasistiska påhopp. Barn, unga och äldre seriespelare har under många års tid upplevt påhopp framför allt under matcher. Hur påverkar det här dem och vad görs åt rasismen i idrotten? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Samiska fotbollsspelare vittnar om rasistiska påhopp. Barn, unga och äldre seriespelare har under många års tid upplevt påhopp framför allt under matcher. Hur påverkar det här dem och vad görs åt rasismen i idrotten? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

AI och de samiska språken

Publicerades: Lör 21 okt 2023 02:00

Kan AI användas som ett effektivt verktyg för att bevara och främja samiskan? Frågan ställs till en fleraspråkarbetare och experter. Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Kan AI användas som ett effektivt verktyg för att bevara och främja samiskan? Frågan ställs till en fleraspråkarbetare och experter. Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Samiska sanningskommissionen

Publicerades: Lör 14 okt 2023 02:00

Efter att den samiska sanningskommissionen arbetat i ett år har personer på nyckelpositioner bytts ut. Ännu står en kommissionärsplats tom. Hur påverkar det kommissionens arbete? Hur axlar de uppdraget att synliggöra samers egna erfarenheter av den svenska statens samepolitik? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Efter att den samiska sanningskommissionen arbetat i ett år har personer på nyckelpositioner bytts ut. Ännu står en kommissionärsplats tom. Hur påverkar det kommissionens arbete? Hur axlar de uppdraget att synliggöra samers egna erfarenheter av den svenska statens samepolitik? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

En unik mötesplats i Sápmi

Publicerades: Lör 7 okt 2023 02:00

Sedan två decennier är familjefestivalen Raasten Rastah i sydligaste Sápmi en populär mötesplats och besökarna kommer långväga. Vad är det som lockar? Kan dessa offentliga samtalsarenor vara avgörande ur demokratisynpunkt? Programmet är inspelat på plats i Plassje/Röros under festivalen den sista fredagen i september. Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Sedan två decennier är familjefestivalen Raasten Rastah i sydligaste Sápmi en populär mötesplats och besökarna kommer långväga. Vad är det som lockar? Kan dessa offentliga samtalsarenor vara avgörande ur demokratisynpunkt? Programmet är inspelat på plats i Plassje/Röros under festivalen den sista fredagen i september. Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Australien folkomröstar om att erkänna urfolk i grundlagen

Publicerades: Lör 30 sep 2023 02:00

I oktober genomförs en folkomröstning i Australien om aboriginer och Torres Strait Islander-folket ska bli erkända i landets grundlag och om det ska skapas ett rådgivande urfolksorgan till parlamentet. Vad är det som står på spel för urfolken och vilken betydelse har utgången av folkomröstningen för dem? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

I oktober genomförs en folkomröstning i Australien om aboriginer och Torres Strait Islander-folket ska bli erkända i landets grundlag och om det ska skapas ett rådgivande urfolksorgan till parlamentet. Vad är det som står på spel för urfolken och vilken betydelse har utgången av folkomröstningen för dem? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Krigets konsekvenser för urfolken

Publicerades: Lör 23 sep 2023 02:00

Flera samer som tvångsrekryterats till den ryska armén har dött i striderna i kriget i Ukraina. Men även andra urfolk i Ryssland drabbas. De små urfolksamhällena blir också lidande när lemlästade soldater kommer hem med trauman från kriget. Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Flera samer som tvångsrekryterats till den ryska armén har dött i striderna i kriget i Ukraina. Men även andra urfolk i Ryssland drabbas. De små urfolksamhällena blir också lidande när lemlästade soldater kommer hem med trauman från kriget. Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Våld i nära relationer

Publicerades: Lör 27 maj 2023 02:00

Våld mot kvinnor är ett erkänt globalt samhällsproblem och så även i Sápmi. Hur är utsatta samiska kvinnors situation och vilket stöd finns för de våldsutsatta? Programledare är Elina Israelsson.Mer om programmet

Våld mot kvinnor är ett erkänt globalt samhällsproblem och så även i Sápmi. Hur är utsatta samiska kvinnors situation och vilket stöd finns för de våldsutsatta? Programledare är Elina Israelsson.Mer om programmet

Jämställdhet i Sápmi

Publicerades: Lör 20 maj 2023 02:00

Hur jämställt är Sápmi och vilka är de aktuella jämställdhetsfrågorna? Feminister har under lång tid slagits för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Urfolksfeministerna för samma kamp men vill också se självbestämmande för urfolken. Programledare är Elina Israelsson.Mer om programmet

Hur jämställt är Sápmi och vilka är de aktuella jämställdhetsfrågorna? Feminister har under lång tid slagits för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Urfolksfeministerna för samma kamp men vill också se självbestämmande för urfolken. Programledare är Elina Israelsson.Mer om programmet

Traditionell samisk andlighet

Publicerades: Lör 13 maj 2023 02:00

Det finns mer kunskap än vi tror om samisk gammal tro. Trots att kyrkans män brände de samiska trummorna så finns nästan allt i vår andliga tradition bevarad, menar slöjdaren och författaren Fredrik Prost. Hans mångåriga utforskande av trumman ledde in honom på en oväntad andlig resa. Programledare är Elina Israelsson.Mer om programmet

Det finns mer kunskap än vi tror om samisk gammal tro. Trots att kyrkans män brände de samiska trummorna så finns nästan allt i vår andliga tradition bevarad, menar slöjdaren och författaren Fredrik Prost. Hans mångåriga utforskande av trumman ledde in honom på en oväntad andlig resa. Programledare är Elina Israelsson.Mer om programmet

Urfolksfrågor på FN-agendan

Publicerades: Lör 6 maj 2023 02:00

FN:s permanenta forum för urfolksfrågor är sedan 21 år en samlingspunkt för urfolk från hela världen. Under två veckor på våren träffas forumet i Förenta nationernas högkvarter i New York. Vilken roll har forumet för urfolken och varför är det viktigt att vara på plats där? Programledare är Elina Israelsson.Mer om programmet

FN:s permanenta forum för urfolksfrågor är sedan 21 år en samlingspunkt för urfolk från hela världen. Under två veckor på våren träffas forumet i Förenta nationernas högkvarter i New York. Vilken roll har forumet för urfolken och varför är det viktigt att vara på plats där? Programledare är Elina Israelsson.Mer om programmet

Sápmi och EU

Publicerades: Lör 29 apr 2023 02:00

EU-beslut påverkar vardagen i Sápmi och från samiskt håll vill man jobba närmare EU. Både organisationer och de folkvalda parlamenten har initiativ som syftar till att stärka relationerna och nå fram med samiska frågor i EU-systemet. Har man de resurser som krävs för det? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

EU-beslut påverkar vardagen i Sápmi och från samiskt håll vill man jobba närmare EU. Både organisationer och de folkvalda parlamenten har initiativ som syftar till att stärka relationerna och nå fram med samiska frågor i EU-systemet. Har man de resurser som krävs för det? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Huggsexa om samisk kompetens

Publicerades: Lör 22 apr 2023 02:00

Det finns brist på samisktalande och personal med samisk kompetens inom olika områden i Sápmi. Hur påverkar det samiska arbetsplatser och vad innebär det här för arbetstagarna? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Det finns brist på samisktalande och personal med samisk kompetens inom olika områden i Sápmi. Hur påverkar det samiska arbetsplatser och vad innebär det här för arbetstagarna? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Samisk kunskapsöverföring

Publicerades: Lör 15 apr 2023 02:00

Är den samiska kunskapsöverföringen hotad? Hur fungerar samisk kunskapsöverföring som skett i familjer och släkter i dagens moderna samhälle där vi kanske lever långt ifrån varandra? Kan det vara så att vi inte ens har användning för dåtidens kunskap idag? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Är den samiska kunskapsöverföringen hotad? Hur fungerar samisk kunskapsöverföring som skett i familjer och släkter i dagens moderna samhälle där vi kanske lever långt ifrån varandra? Kan det vara så att vi inte ens har användning för dåtidens kunskap idag? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

En 60-åring i ung skepnad

Publicerades: Lör 1 apr 2023 02:00

Den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra fyller 60 år i år. Vad har de betytt genom åren och vilken uppgift fyller den för samiska ungdomar idag? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra fyller 60 år i år. Vad har de betytt genom åren och vilken uppgift fyller den för samiska ungdomar idag? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Domar som inte förändrar lagstiftningen

Publicerades: Lör 25 mar 2023 02:00

De senaste åren har samebyar vunnit flera rättsfall i Högsta domstolen både i Sverige och Norge. Domarna har lett till fler utredningar tillsatta av politiker och förändringar har till och med dröjt. Går det att lita på rättssystemet? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

De senaste åren har samebyar vunnit flera rättsfall i Högsta domstolen både i Sverige och Norge. Domarna har lett till fler utredningar tillsatta av politiker och förändringar har till och med dröjt. Går det att lita på rättssystemet? Programledare är Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Upptäck mer