Myglaren En film av Jan Myrdal och Rune Hassner

En film av Rune Hassner, Jan Myrdal och Christer Strömholm. I rollerna: Christer Strömholm (myglaren), Dag Lindberg (andre myglaren), Gun Kessle (myglarens hustru), Pia Jonsson (myglarens vänsterbrud) och Olle Ek (myglarens assistent).

Programmet finns tillgängligt till 31 mars 2021.