Utredningen Säsong 1 — Avsnitt 6: In dubio pro reo

Åklagare Jakob Buch-Jepsen gör klart för Jens Møller att de behöver flera konkreta bevis för att åtala. Annars är risken att den gripne går fri. Polis Maibritt Porse vägrar att ge upp, och efter sex månaders hårt arbete hittar hon något som kan bli avgörande. I rollerna: Søren Malling, Pilou Asbæk, Laura Christensen, Charlotte Munck, Henrik Birch, Pernilla August, Rolf Lassgård m.fl. Del 6 av 6.