Så hög som himlen Sångstund med ungdomar från Björngårdsvillan i Göteborg

Sångstund med ungdomar från Björngårdsvillan i Göteborg.