Skogens fem gröna bröder Säsong 1 — Avsnitt 1: Björken

Är björken androgyn jämfört med andra träd? Författaren Anni Kytömäki funderar kring olika trädslag och deras olika karaktärsdrag. (Finland, 2018)