En hisnande och storslagen tur med bilder från Norges mångskiftande landskap och naturtyper – sett från luften.