Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 36: Sex minuter under ytan

Sofia Tapani håller andan under vatten i nästan sex minuter. Och reportaget från 2016 blev ungefär lika långt.