Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 28: Kanalsimmerskan som inte räds kyla

Anna-Carin Nordin är en av få långdistanssimmare som klarat Oceans Seven. Att simma sju kanaler på sju kontinenter. 2012 var året innan hon lyckades.