Helgmålsringning Avsnitt 35

Prästen Henrik Törnqvist talar om ett höghus som ett mångkulturellt tecken för tro.