Forum Mån 16 dec 2019 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Näringsminister Ibrahim Baylan (S), socialminister Lena Hallengren (S), statsrådet för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP), utrikesminister Ann Linde (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) svarar direkt på ledamöters frågor. Från 12/12. 10:00: Boende för yngre. Hur ska man ordna boende för unga vuxna? HSB lanserar ny modell. Arrangör: Bostadsforum. Från 3/12.10:15: Lång kamp om EU:s långtidsbudget. Nu pågår striden om EU:s långtidsbudget för 2021 - 2027. Vad kan kompromissas bort och hur mycket mer måste Sverige betala? Det debatterar EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M/EPP), Erik Bergkvist (S/SoD) och Jessica Stegrud (SD/ECR). Programledare: Marcus Carlehed. 10:30: Politik i bokhyllan: Finansministern. Anders Borg berättar om sina år i politiken och hur det var att sköta Sveriges finanser under den mest stormiga ekonomiska perioden sedan trettiotalets depression. Intervjuare är Niklas Ekdal. 10:45: EU lanserar europeisk grön giv. EU-kommissionen har presenterat en grön giv med målet att EU ska vara klimatneutralt 2050. Frågan är om åtgärdspaketet räcker och är tillräckligt konkret. Det diskuterar EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S/SoD) och Fredrick Federley (C/Renew Europe). Programledare Marcus Carlehed. 11:00: Debatt om utbildning, miljö och näringsliv. DIREKT. Debatt i riksdagen inför beslut om 2020 års statsutgifter för områdena utbildning och universitetsforskning, allmän miljö- och naturvård samt näringsliv. 12:00: Rapport. 12:03: Debatt om utbildning, miljö och näringsliv, forts. 15:35: Mats möter Stefan Löfven. Snart ett år efter januariöverenskommelsen intervjuar SVT:s Mats Knutson riksdagens partiledare om det nya politiska landskapet och konsekvenserna för svensk politik. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt idag.