Forum Tis 21 maj 09.00

09:00: Hur smakar framtiden? Matsvinnet är ett globalt problem. Samtidigt kräver klimatomställningen inte bara stopp på svinnet utan också att vi odlar och äter annorlunda och tänker nytt. Ett samtal om hur det ska gå till med representanter från matkonsten och livsmedelsindustrin. Arrangör: Finlandsinstitutet och Global Utmaning. Från 8/4. 11:40: Förtroendet för medier. De traditionella mediernas ställning har påverkats påtagligt under 2000-talet. Utbudet är större, alternativen fler och förtroendet blir en fråga om ålder, ideologi och relevans. Med Ulrika Andersson, bitr föreståndare SOM-institutet, Göteborgs universitet. Från SOM-seminariet 9/4. 12:00: Rapport. 12:03: Toppkandidaterna: KD + Fi. Kristdemokraternas toppkandidat till EU-parlamentsvalet Sara Skyttedal och Feministiskt initiativs toppkandidat Soraya Post frågas ut av programledarna Anders Holmberg och Camilla Kvartoft. Vad har deras partier gjort i parlamentet de senaste fem åren och vad vill de driva framöver? Del 1 av 4. Från 14/5. 13:05: Det nya partisystemet. Med Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, ansvarig för valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Från SOM-seminariet 2019. 13:30: Bostadspolitiken i fyrpartiuppgörelsen. DIREKT. Bostadsbrist, utdragna byggprocesser och hushållens ökade skuldsättning är några av de problem som satt press på bostadssektorn. Vilka följder får fyrpartiuppgörelsens förslag till reformer? Arrangör: SNS. 15:00: Talmannens första sju månader efter valet 2018. Personligt samtal med Andreas Norlén (M) om utmaningar och glädjeämnen under hans tid som talman. Samtalet leds av Sharon Jåma. Från Öppet hus i riksdagen 27/4. 15:30: EU-val 2019: Debatt om migrationen. Ska asylsökande fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer? Hur ska EU hantera migranter som försöker ta sig över Medelhavet? Malin Björk (V), Karin Karlsbro (L) och Peter Lundgren (SD) debatterar på plats i EU-parlamentet i Bryssel. Programledare: Katia Elliott. Från 2/4. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.