Gudstjänst Avsnitt 14

Mässa för stora och små med tema Livets bröd. Prästen Ida Eklund predikar och barnkörerna Första och Andra Mosekören medverkar under ledning av Pernilla Cederblad.