Go'kväll Ons 24 okt 18.45

Intervju med filmaren Carl Javér som gjort filmen Reconstructing Utöya där ungdomar som var där återskapar sina minnen för att kunna berätta sin historia. Maria Sundin lär oss mer om rymden och Maud Onnermark lagar vildsvinsragu. Therese Alshammars crawlskola fortsätter. Programledare: Pia Herrera.