Renskötare i Jotunheimen Avsnitt 2

I högfjällsområdet Jotunheimen har renskötarna Geir Egil, Jan och deras kollegor i Lom tamreinlag sin arbetsplats. Del 2 av 4. Det är vår i Jotunheimen och kalvningstid för renarna. Renflocken måste hållas under noggrann uppsikt för att skyddas mot angrepp från örnar och andra rovdjur. Lom tamreinlag är ett av fyra icke-samiska arbetslag inom norsk renskötselnäring.