Helgmålsringning Avsnitt 45

Helgmålsringning från Stjärnholms Stiftsgårdskapell, Nyköping. Stiftsadjunkt Jan Eckerdal talar om att gå kärlekens väg på både kända och okända stigar.