Greven och frälsebönderna Svensk dokumentär från 2013

När greven vill chockhöja arrendet protesterar frälsebönderna. De har sedan länge velat köpa loss den mark de brukat i många generationer. En film av Per Anders Rudelius.