Helgmålsringning Avsnitt 23

Helgmålsringning från helige Johannes Teologens kyrka, Linköping. Kyrkoherde Misha Jaksic leder helgmålsringning från den serbisk-ortodoxa församlingen i Linköping.