En underjordisk grupp med oklart syfte och mål i serien Vi förändrar oss.