Vargen är på väg tillbaka i Europa, på bred front. Samma historia som i Sverige berättas nu i Tyskland, Frankrike, Österrike...