William K. Vanderbilt (Alva), 1883.

USA:s förgyllda tid

USA:s extremt rika under 1800-talets slut

En klass av extremt rika amerikaner med luxuösa vanor växte fram under det sena 1800-talet, men jämte dem levde nästan hela befolkningen i fruktansvärd fattigdom. USA blev världens största producent av olja, livsmedel, kol och stål och såg rikedomar som aldrig förr. Men välståndet låg som ett tunt lager guld över en väldigt liten del av befolkningen, som levde i otrolig lyx. Under 1800-talets slut fördubblades hela USA:s befolkning under en enda generation, och våldsamma uppror växte fram i sviterna av den ekonomiska orättvisan. Som fortfarande präglar det amerikanska samhällets sätt att se på klyftor idag.

Genrer
Historiska dokumentärer
Humaniora
Historia
Dokumentär
Fakta