Sarah Dawn Finer är programledare för Sarah’s Sound of Musicals.