Alexander Nordin, Leonard Nordin och Nils Johan Palm är timmermännen i Rätta virket.