Churchill, Roosevelt och Stalin vid toppmötet i Jalta. Februari 1945.