Lars Lerin och Junior i programmet Lerins sommarö.