Rapport Experten listar: Tre korruptionsskandaler som förändrade Sverige

Louise Brown berättar om tre uppmärksammade fall som förändrade vår syn på korruption i Sverige.