Den 25/9 kommer vi att ta bort appen SVT Play från Windows Store. Läs mer om varför vi gör det och hur du kan fortsätta använda SVT Play, öppnar annan webbplats

På SVT just nu

UR Samtiden

9.00: Berättelsen om sanningen. 9.10: Sanning och vetenskaplig metod. 9.25: Vad är vetenskaplig sanning? 9.40: Journalistik och Trump. 9.55: Informationsinsamling i postsanningens tid. 10.05: Sanningens framtid. 10.20: Fakta och värdet av ovisshet. 11.10: Politisk sanning och värdet av tillit. 12.00: Min sanning och andras versioner. 12.15: Konstnärlig sanning i det virtuella rummet. 12.30: Nobelpristagarnas sökande efter sanningen. 13.00: Hjärnkunskap för en likvärdig skola. 13.40: NPF-säkrad skola. 14.25: För en faktabaserad världsbild. UR.