På SVT just nu

Forum

12:03: Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet, forts. Justitieombudsmännen presenterar sin ämbetsberättelse, med principiellt intressanta beslut, för riksdagen och redogör för verksamhetsåret 1 juli 2019 - 30 juni 2020. 13:00: Korttidspermittering och regionsjukvård. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Näringsminister Ibrahim Baylan (S), socialminister Lena Hallengren (S), utrikesminister Ann Linde (S) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Interpellationsdebatterna fortsätter.