På SVT just nu

UR Samtiden

09:00 Harvey J. Alter - Nobelföreläsning i medicin. 09:50 Michael Hougton - Nobelföreläsning i medicin. 10:20 Charles M. Rice - Nobelföreläsning i medicin. 11:00 Roger Penrose - Nobelföreläsning i fysik. 11:40 Reinhard Genzel - Nobelföreläsning i fysik. 12:10 Andrea Ghez - Nobelföreläsning i fysik. 12:45 Emmanuelle Charpentier - Nobelföreläsning i kemi. 13:10 Jennifer A. Doudna - Nobelföreläsning i kemi. 13:45 Paul R. Milgrom - Nobelföreläsning i ekonomi. 14:20 Robert B. Wilson - Nobelföreläsning i ekonomi. 14:50 Praktspännet. UR.

  • Klockan 09:05 - Fixa rummet

  • Klockan 09:30 - Snö + 7

  • Klockan 09:55 - Kosmoo

  • Klockan 10:20 - Skattsökarna

  • Klockan 10:30 - Ranchen