Anders Lundin på Svalbard.

I rovdjurens spår

Naturserie

För hundra år sedan var de stora rovdjuren nästan utrotade i Sverige. Men nu är de tillbaka. Anders Lundin gör en resa i rovdjurens spår, inte bara för att få veta mer om djuren, utan också för att få en ökad förståelse för människor som lever nära dem - på gott och ont.

Genrer
Djur och natur