Simon Schama, Mary Beard och David Olusoga.

Civilisationens historia – den skapande människan

Om människans skaparkraft

Att uttrycka sig genom konst, arkitektur eller språk är olika delar av det som skapat civilisationer och en central del av att vara människa. Vi vet att människor skapade konst redan för 80 000 år sedan och professor Simon Schama försöker definiera vad som är civilisation. Vi besöker flera gamla kulturer i till exempel Petra och Sanxingdui i Kina och undersöker varför civilisationer går under.

Genrer
Kultur
Konst
Arkitektur
Humaniora
Historia
Fakta