I When the dust settles följer vi åtta personer före, under och i efterdyningarna av en terroristattack i Köpenhamn.