SVT Play logotyp

Laddar...

Gå direkt till samlingssidan SyntolkatGå direkt till innehålletGå direkt till sök

Uppdrag granskning: Knutby

7. The Queen of Heaven • 33 min

Kan bara ses i Sverige

How could a normal Swedish non-conformist church become what many describe as a reign of terror? It all starts when a group of young active Pentecostalists in the 1990s meet Åsa Waldau, the woman who will change their lives.

Information om 7. The Queen of Heaven

Publicerades

Tis 16 jan

Kan ses till

15 jan 2026

Produktionsår

2020

Rättigheter

Kan bara ses i Sverige

Säsong 1

Kan bara ses i Sverige

1. Himmelens drottning

Publicerades: Tis 16 jan 02:00

Hur kunde en vanlig svensk frikyrkoförsamling förvandlas till vad många beskriver som ett skräckvälde? Allt börjar när ett antal unga människor aktiva i pingströrelsen på 90-talet möter Åsa Waldau, kvinnan som kommer att förändra deras liv. Del 1 av 6.Mer om programmet

Hur kunde en vanlig svensk frikyrkoförsamling förvandlas till vad många beskriver som ett skräckvälde? Allt börjar när ett antal unga människor aktiva i pingströrelsen på 90-talet möter Åsa Waldau, kvinnan som kommer att förändra deras liv. Del 1 av 6.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

2. Det första är ditt måste

Publicerades: Tis 16 jan 02:00

Helge Fossmos andliga auktoritet som pastor i Knutby Filadelfia blir allt starkare. När han inleder en relation med Sara, som kommer att bli känd som "barnflickan", blir det starten på ett av många mörka kapitel i församlingens historia. Del 2 av 6.Mer om programmet

Helge Fossmos andliga auktoritet som pastor i Knutby Filadelfia blir allt starkare. När han inleder en relation med Sara, som kommer att bli känd som "barnflickan", blir det starten på ett av många mörka kapitel i församlingens historia. Del 2 av 6.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

3. Den Gud älskar agar han

Publicerades: Tis 16 jan 02:00

Knutby Filadelfia skakas av ett mord och ett mordförsök. Församlingen isolerar sig alltmer från omvärlden och kommer i konflikt med den rörelse de hör till. Samtidigt ökar ledningens kontroll över medlemmarna och bestraffningarna blir allt hårdare. Del 3 av 6.Mer om programmet

Knutby Filadelfia skakas av ett mord och ett mordförsök. Församlingen isolerar sig alltmer från omvärlden och kommer i konflikt med den rörelse de hör till. Samtidigt ökar ledningens kontroll över medlemmarna och bestraffningarna blir allt hårdare. Del 3 av 6.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

4. Fostra dem

Publicerades: Tis 16 jan 02:00

Victor växer upp i sektens innersta krets. Som tonåring får han veta att hans mamma, Åsa Waldau, anses vara Kristi brud av många i församlingen. Hur var det för barnen som växte upp under hotet om helvetet? Del 4 av 6.Mer om programmet

Victor växer upp i sektens innersta krets. Som tonåring får han veta att hans mamma, Åsa Waldau, anses vara Kristi brud av många i församlingen. Hur var det för barnen som växte upp under hotet om helvetet? Del 4 av 6.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

5. För den rene är allting rent

Publicerades: Tis 16 jan 02:00

Urban, pastor och Åsa Waldaus närmast förtrogna, har börjat kalla flera kvinnor i församlingen för sina "döttrar". En av kvinnorna är under 18 år. När sanningen om det här uppdagas börjar allting krackelera. Del 5 av 6.Mer om programmet

Urban, pastor och Åsa Waldaus närmast förtrogna, har börjat kalla flera kvinnor i församlingen för sina "döttrar". En av kvinnorna är under 18 år. När sanningen om det här uppdagas börjar allting krackelera. Del 5 av 6.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

6. Slutet

Publicerades: Tis 16 jan 02:00

Till slut kollapsar Knutby Filadelfia och Peter Gembäck, före detta föreståndare, går till polisen och anmäler sig själv och sina före detta kollegor. Det handlar om misshandel, olaga tvång och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Nu ska han, Åsa Waldau och Urban få sina domar. Del 6 av 6.Mer om programmet

Till slut kollapsar Knutby Filadelfia och Peter Gembäck, före detta föreståndare, går till polisen och anmäler sig själv och sina före detta kollegor. Det handlar om misshandel, olaga tvång och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Nu ska han, Åsa Waldau och Urban få sina domar. Del 6 av 6.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

7. The Queen of Heaven

Publicerades: Tis 16 jan 02:00

How could a normal Swedish non-conformist church become what many describe as a reign of terror? It all starts when a group of young active Pentecostalists in the 1990s meet Åsa Waldau, the woman who will change their lives.Mer om programmet

How could a normal Swedish non-conformist church become what many describe as a reign of terror? It all starts when a group of young active Pentecostalists in the 1990s meet Åsa Waldau, the woman who will change their lives.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

8. The first is a must

Publicerades: Tis 16 jan 02:00

Helge Fossmo’s spiritual authority as a pastor in Knutby Filadelfia grows stronger. When he becomes sexually involved with Sara, later referred to by the press as "the nanny", it marks the start of one of many dark chapters in the history of the church.Mer om programmet

Helge Fossmo’s spiritual authority as a pastor in Knutby Filadelfia grows stronger. When he becomes sexually involved with Sara, later referred to by the press as "the nanny", it marks the start of one of many dark chapters in the history of the church.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

9. The one God loves, he punishes

Publicerades: Tis 16 jan 02:00

Knutby Filadelfia is shaken by a murder and an attempted murder. The congregation isolates itself all the more from the outside world and clashes with its parent movement. Meanwhile, the leaders tighten their grip on the members and their punishments become increasingly draconian.Mer om programmet

Knutby Filadelfia is shaken by a murder and an attempted murder. The congregation isolates itself all the more from the outside world and clashes with its parent movement. Meanwhile, the leaders tighten their grip on the members and their punishments become increasingly draconian.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

10. Nurture them

Publicerades: Tis 16 jan 02:00

Victor grows up in the sect’s innermost circle. As a teenager he finds out that his mother, Åsa Waldau, is believed by many in the community to be the Bride of Christ. What was it like for the children raised under the threat of hell?Mer om programmet

Victor grows up in the sect’s innermost circle. As a teenager he finds out that his mother, Åsa Waldau, is believed by many in the community to be the Bride of Christ. What was it like for the children raised under the threat of hell?Mer om programmet

Upptäck mer