SVT Play logotyp

Laddar...

Gå direkt till samlingssidan SyntolkatGå direkt till innehålletGå direkt till sök

Ett svenskt industriminne

12. Pythagoras motorfabrik i Norrtälje • 8 min

Kan bara ses i Sverige

I Norrtälje ligger Pythagoras motorfabrik med unik maskinpark och välbevarad inredning från det tidiga 1900-talet. I fabriken tillverkades tändkulemotorer, som svarade för mekaniseringen av arbetet på landsbygden och i småindustrierna i Sverige.

Information om 12. Pythagoras motorfabrik i Norrtälje

Publicerades

1 apr 2017

Kan ses till

Tills vidare

Produktionsår

2003

Rättigheter

Kan bara ses i Sverige

Säsong 1

Kan bara ses i Sverige

1. Falu gruva och Kopparbergslagen

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

Falu gruva och Kopparbergslagen. Kopparn i Falun var åtråvärd för kungen för att göra mynt och för kyrkan för att gjuta klockor. Efter 1000 år av kopparhantering återstår bara en enda produkt med råvara ur gruvan - röd målarfärg. Men hela bygden runt Falun bär ännu spår av kopparhanteringen. Slagghögar, bebyggelse och till med hela odlingslandskapet formades på industrins villkor.Mer om programmet

Falu gruva och Kopparbergslagen. Kopparn i Falun var åtråvärd för kungen för att göra mynt och för kyrkan för att gjuta klockor. Efter 1000 år av kopparhantering återstår bara en enda produkt med råvara ur gruvan - röd målarfärg. Men hela bygden runt Falun bär ännu spår av kopparhanteringen. Slagghögar, bebyggelse och till med hela odlingslandskapet formades på industrins villkor.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

2. Grimetons radiostation

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

Grimeton är en unik radiostation i Halland. Den byggdes 1924 främst för att skicka telegram över Atlanten och är i dag den enda som finns kvar av ett världsomspännande nät storradiostationer - och den fungerar fortfarande. Stationen utsågs dessutom år 2004 till ett av Sveriges världskulturarv. En film av Johan Forssblad från 2005.Mer om programmet

Grimeton är en unik radiostation i Halland. Den byggdes 1924 främst för att skicka telegram över Atlanten och är i dag den enda som finns kvar av ett världsomspännande nät storradiostationer - och den fungerar fortfarande. Stationen utsågs dessutom år 2004 till ett av Sveriges världskulturarv. En film av Johan Forssblad från 2005.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

3. Karlskrona varv

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

Svensk serie som berättar om olika industriminnen. Karlskrona byggdes som varv och bas för svenska flottan i slutet av 1600-talet. Än idag i full verksamhet med modern tillverkning och marint liv i den ursprungliga örlogsmiljön. I 1600-talsstaden Karlskrona byggs inte längre segelfartyg i ek eller krigsfartyg i stål utan moderna korvetter i smygteknik byggda av kolfiber och kompositmaterial.Mer om programmet

Svensk serie som berättar om olika industriminnen. Karlskrona byggdes som varv och bas för svenska flottan i slutet av 1600-talet. Än idag i full verksamhet med modern tillverkning och marint liv i den ursprungliga örlogsmiljön. I 1600-talsstaden Karlskrona byggs inte längre segelfartyg i ek eller krigsfartyg i stål utan moderna korvetter i smygteknik byggda av kolfiber och kompositmaterial.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

4. Norbergs bergslag

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

Svensk serie som berättar om olika industriminnen. Detta avsnitt: I Norbergs bergslag finns de äldsta spåren av industri i Sverige. Utgrävningar visar att järnhanteringen här var igång redan på 1100-talet. Sedan följde åtta hundra år av verksamhet innan industrinedläggningarna slog hårt mot Norberg under 1980-talet. Nu har den gamla gruvlaven blivit lokal för moderna kulturfestivaler och i skogen utanför Norberg görs försök med att tillverka järn som på medeltiden.Mer om programmet

Svensk serie som berättar om olika industriminnen. Detta avsnitt: I Norbergs bergslag finns de äldsta spåren av industri i Sverige. Utgrävningar visar att järnhanteringen här var igång redan på 1100-talet. Sedan följde åtta hundra år av verksamhet innan industrinedläggningarna slog hårt mot Norberg under 1980-talet. Nu har den gamla gruvlaven blivit lokal för moderna kulturfestivaler och i skogen utanför Norberg görs försök med att tillverka järn som på medeltiden.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

5. Frövifors pappersbruk

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

Svensk serie som berättar om olika industriminnen. Del 5 av 12. Frövifors pappersbruk i Närke är i välbevarat skick ungefär som det såg ut för hundra år sedan. Det gamla bruket ligger alldeles intill det nya. Där vid Bårsån låg en gång ett järnbruk. Efter 1800-talets stora bruksdöd byggdes i stället pappers- eller glasbruk på de gamla bruksplatserna för att utnyttja kraften i de forsande bäckarna och den arbetskraft som järnbruken en gång lockat dit.Mer om programmet

Svensk serie som berättar om olika industriminnen. Del 5 av 12. Frövifors pappersbruk i Närke är i välbevarat skick ungefär som det såg ut för hundra år sedan. Det gamla bruket ligger alldeles intill det nya. Där vid Bårsån låg en gång ett järnbruk. Efter 1800-talets stora bruksdöd byggdes i stället pappers- eller glasbruk på de gamla bruksplatserna för att utnyttja kraften i de forsande bäckarna och den arbetskraft som järnbruken en gång lockat dit.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

6. Sjuhäradsbygdens textilindustri

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

Sjuhäradsbygden har haft textilindustri sedan 1600-talet. Trots kriser och problem överlever industrin tack vare sin idérikedom och förmåga att anpassa sig till nya tider. Där det förr gjordes gardiner vävs nu teknisk textil för växthus och knalleföretagen finner nya sätt att sälja sina varor.Mer om programmet

Sjuhäradsbygden har haft textilindustri sedan 1600-talet. Trots kriser och problem överlever industrin tack vare sin idérikedom och förmåga att anpassa sig till nya tider. Där det förr gjordes gardiner vävs nu teknisk textil för växthus och knalleföretagen finner nya sätt att sälja sina varor.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

7. Fall -och slussområdet i Trollhättan

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

Göta Älvs fallområde i Trollhättan har i många sekler krävt stora industriella utmaningar för att sjöfart och industri ska kunna existera här och för att kraften i vattenfallet ska kunna utnyttjas. Självaste Christopher Polhem misslyckades med att bygga en farled förbi vattenfallen. Sluss- och fallområdet är en av landets mest hisnande industrimiljöer.Mer om programmet

Göta Älvs fallområde i Trollhättan har i många sekler krävt stora industriella utmaningar för att sjöfart och industri ska kunna existera här och för att kraften i vattenfallet ska kunna utnyttjas. Självaste Christopher Polhem misslyckades med att bygga en farled förbi vattenfallen. Sluss- och fallområdet är en av landets mest hisnande industrimiljöer.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

8. Järnvägen Västervik-Hultsfred

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

Smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred får symbolisera järnvägens betydelse för industrialiseringen av Sverige. Utan ett modernt transportsystem, som kunde klara tunga transporter, skulle industrin i Sverige varit hänvisad till kusterna och sjöar med havsförbindelse. Ofta var det lokala småindustrier som drev fram smalspårsjärnvägarna i landet och mellan Västervik och Hultsfred fortsätter smalspåret sin verksamhet i ideell form - en museijärnväg som kör efter tidtabell.Mer om programmet

Smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred får symbolisera järnvägens betydelse för industrialiseringen av Sverige. Utan ett modernt transportsystem, som kunde klara tunga transporter, skulle industrin i Sverige varit hänvisad till kusterna och sjöar med havsförbindelse. Ofta var det lokala småindustrier som drev fram smalspårsjärnvägarna i landet och mellan Västervik och Hultsfred fortsätter smalspåret sin verksamhet i ideell form - en museijärnväg som kör efter tidtabell.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

9. Ådalens industrilandskap

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

Ådalens industrilandskap rymmer inte bara spår av en snabbt uppblossande träindustri, som på kort tid gav stora rikedomar, utan området spelar också en viktig roll i Sveriges politiska historia. Idag finns bara en pappersindustri och ett sågverk kvar där sågarna tidigare låg tätt. Här stod också en av de sista konfrontationerna mellan arbetare, företagare och militär. Skotten i Lunde 1931 drev fram en ny samarbetsanda på den svenska arbetsmarknaden.Mer om programmet

Ådalens industrilandskap rymmer inte bara spår av en snabbt uppblossande träindustri, som på kort tid gav stora rikedomar, utan området spelar också en viktig roll i Sveriges politiska historia. Idag finns bara en pappersindustri och ett sågverk kvar där sågarna tidigare låg tätt. Här stod också en av de sista konfrontationerna mellan arbetare, företagare och militär. Skotten i Lunde 1931 drev fram en ny samarbetsanda på den svenska arbetsmarknaden.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

10. Norrbottens teknologiska megasystem

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

Svensk serie som berättar om olika industriminnen. Norrbottens industriella megasystem gör nästan hela Norrbotten till ett industriminne. På kort tid byggdes här järnväg, kraftverk, gruvor, järnverk och försvarsanläggningar för att kunna exploatera malmfältens rikedomar.Mer om programmet

Svensk serie som berättar om olika industriminnen. Norrbottens industriella megasystem gör nästan hela Norrbotten till ett industriminne. På kort tid byggdes här järnväg, kraftverk, gruvor, järnverk och försvarsanläggningar för att kunna exploatera malmfältens rikedomar.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

11. LM Ericsson och LM-staden

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

På 1930-talet växte en modern industristad fram i Midsommarkransen utanför Stockholm. Arkitekten Ture Wennerholm var särskilt intresserad av att skapa en god arbetsmiljö för de anställda i telefonfabriken och runt den byggdes moderna bostäder, daghem och idrottsanläggningar. I dag har Konstfack flyttat in i LM Ericssons gamla lokaler.Mer om programmet

På 1930-talet växte en modern industristad fram i Midsommarkransen utanför Stockholm. Arkitekten Ture Wennerholm var särskilt intresserad av att skapa en god arbetsmiljö för de anställda i telefonfabriken och runt den byggdes moderna bostäder, daghem och idrottsanläggningar. I dag har Konstfack flyttat in i LM Ericssons gamla lokaler.Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

12. Pythagoras motorfabrik i Norrtälje

Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:00

I Norrtälje ligger Pythagoras motorfabrik med unik maskinpark och välbevarad inredning från det tidiga 1900-talet. I fabriken tillverkades tändkulemotorer, som svarade för mekaniseringen av arbetet på landsbygden och i småindustrierna i Sverige.Mer om programmet

I Norrtälje ligger Pythagoras motorfabrik med unik maskinpark och välbevarad inredning från det tidiga 1900-talet. I fabriken tillverkades tändkulemotorer, som svarade för mekaniseringen av arbetet på landsbygden och i småindustrierna i Sverige.Mer om programmet

Upptäck mer