Forum

Avsnitt 1 • 7 tim 16 min

Kan bara ses i Sverige

Avsnittet är inte tillgängligt längre. Senast tillgänglig 12 jan 2021

09:00: Folk och försvar 2020. Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar, intervjuas av Kerstin Holm inför starten av årets rikskonferens i Sälen. 09:05: Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik in i framtiden. Utrikesminister Ann Linde (S) om vad som väntar det nya decenniet. Arrangör: Folk och försvar. 09:35: Sverige - i de globala stormakternas intressesfär. Med Lena Hallin, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, och Klas Friberg, chef säkerhetspolisen, Säpo. Från Folk och försvars rikskonferens i Sälen. 10:00: Moderaternas säkerhetspolitiska prioriteringar. M-ledaren Ulf Kristersson talar på Folk och försvars rikskonferens. 10:30: Rysslands globala ambitioner. Med Anders Åslund, Rysslands- och Östeuropaanalytiker vid Atlantic Council, Washington DC. Från Folk och försvars rikskonferens. 10:45: Rysslands säkerhetspolitiska prioriteringar. Samtal med Gudrun Persson, docent Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Sverre Diesen, sjefsforskare Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, Norge. Från Folk och försvars rikskonferens. 11:10: Sveriges relationer med Ryssland. Panelsamtal med Peter Ericson, fd svensk ambassadör i Moskva, nu generalkonsul i Istanbul, Kalle Kniivilä, journalist Sydsvenska Dagbladet och författare, Oscar Jonsson, vikarierande chef Frivärld, och Ida Alterå (C), förbundsordförande Cuf. Från Folk och försvars rikskonferens. 11:45: USA och Iran på kollisionskurs - eskalering i Persiska viken. Erica Holmquist, säkerhetspolitisk analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Från Folk och försvars rikskonferens. 12:00: Rapport. 12:03: Reflektioner om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Politiska synpunkter från ledamöter i riksdagens utrikesutskott: Markus Wiechel (SD), Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V) och Lars Adaktusson (KD. Från Folk och försvars rikskonferens. 12:30: Sveriges totalförsvarsförmåga 2030. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) spanar in i framtiden på Folk och försvars rikskonferens. 13:00: Totalförsvarsbeslut mot 2030: Fokus civilt försvar. Panelsamtal med försvarsutskottets Pål Jonsson (M), ordförande, Daniel Bäckström (C), Hanna Gunnarsson (V) och Janine Alm Ericson. Från Folk och försvars rikskonferens. 13:25: Totalförsvarsbeslut mot 2030: Fokus militärt försvar. Panelsamtal med försvarsutskottets Niklas Karlsson (S), vice ordförande, Roger Richthoff (SD), Mikael Oscarsson (KD) och Allan Widman (L). Från Folk och försvars rikskonferens. 13:50: Reflektioner kring det kommande totalförsvarsbeslutet. Med Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert. Från Folk och försvars rikskonferens. 14:00: Intervju med Peter Hultqvist (S). Försvarsministern om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Kerstin Holm intervjuar. 14:15: Intervju med Ulf Kristersson (M). Moderaternas partiledare om partiets försvars- och säkerhetspolitik. Kerstin Holm intervjuar. 14:25: Militärt försvar i tillväxt. Överbefälhavare Micael Bydén talar på Folk och försvars rikskonferens. 14:55: Nordiskt försvarssamarbete - utan gränser? Nordiskt perspektiv med Michael Claesson, chef Ledningsstabens inriktningsavdelning, Försvarsmakten, Kim Jäämeri, strategichef finska försvarsmakten och Yngve Odlo, sjef Operasjonsavdelingen, Forsvarsstaben i Norge. Från Folk och försvars rikskonferens. 15:25: Leverans av tillväxt. Med generaldirektörerna Peter Sandwall, Försvarsmakten, Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket och Christina Malm, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Från Folk och försvars rikskonferens. 16:00: Rapport. 16:05: Intervju med ÖB Micael Bydén. Sveriges överbefälhavare intervjuas av Kerstin Holm.

Information om

Publicerades
13 jan 2020
Produktionsår
2020

Kommande

Imorgon 09:00

Publiceras: Imorgon 09:00

09:00: Så påverkas jobben när Sverige ska ställa om. Slutsatserna i rapporten Färdplan sysselsättning presenteras och kommenteras. Vilka jobb skapas och vilka försvinner vid en grön omställning? Arrangör: LO och tankesmedjan Global utmaning. Från 17/3. * 10:45: Varför klaras inte fler mängdbrott upp? Trots ökade resurser, fler anställda och en stor omorganisation når polisen sämre resultat när det gäller att utreda mängdbrott. Riksrevisionen har granskat varför och presenterar en ny rapport. Arrangör: SNS. Från 15/3. * 12:00: Rapport. * 12.03: Pressträff med regeringen om svenskundervisning för ukrainare. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och utbildningsminister Mats Persson (L) presenterar regeringens förslag på budgetsatsning på svenskundervisning för ukrainare. Från 08.30 på morgonen. * 12:35: Ska Sverige lyckas lösa EU:s migrationskris? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/3. * 13:00: Statsministern rapporterar från EU-toppmötet. DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) informerar riksdagen om förra veckans möte i Bryssel med EU:s stats- och regeringschefer. Efteråt kan riksdagsledamöterna ställa frågor. * 14:00: Kulturskolebidraget och nedgång i bostadsbyggandet. DIREKT. Direkt efter återrapporten från toppmötet blir det interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt idag.

09:00: Så påverkas jobben när Sverige ska ställa om. Slutsatserna i rapporten Färdplan sysselsättning presenteras och kommenteras. Vilka jobb skapas och vilka försvinner vid en grön omställning? Arrangör: LO och tankesmedjan Global utmaning. Från 17/3. * 10:45: Varför klaras inte fler mängdbrott upp? Trots ökade resurser, fler anställda och en stor omorganisation når polisen sämre resultat när det gäller att utreda mängdbrott. Riksrevisionen har granskat varför och presenterar en ny rapport. Arrangör: SNS. Från 15/3. * 12:00: Rapport. * 12.03: Pressträff med regeringen om svenskundervisning för ukrainare. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och utbildningsminister Mats Persson (L) presenterar regeringens förslag på budgetsatsning på svenskundervisning för ukrainare. Från 08.30 på morgonen. * 12:35: Ska Sverige lyckas lösa EU:s migrationskris? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/3. * 13:00: Statsministern rapporterar från EU-toppmötet. DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) informerar riksdagen om förra veckans möte i Bryssel med EU:s stats- och regeringschefer. Efteråt kan riksdagsledamöterna ställa frågor. * 14:00: Kulturskolebidraget och nedgång i bostadsbyggandet. DIREKT. Direkt efter återrapporten från toppmötet blir det interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt idag.

Upptäck mer