SVT Play logotyp

Laddar...

Gå direkt till samlingssidan SyntolkatGå direkt till innehålletGå direkt till sök

15 minuter på teckenspråk

Färre personer med dövblindhet får ledsagning • 14 min

Kan bara ses i Sverige

Allt färre personer med dövblindhet beviljas ledsagarservice enligt LSS-lagstiftningen. Det visar Socialstyrelsens nya kartläggning. Hur påverkas livskvaliteten och vilka förändringar föreslås? Klas Nelfelt från Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) berättar i studion. Programledare är Abdi Mohamed.

Information om Färre personer med dövblindhet får ledsagning

Publicerades

6 nov 2023

Kan ses till

Lör 25 maj

Produktionsår

2023

Rättigheter

Kan ses i hela världen

2023

Hur mår dövpsykiatrin i Sverige?

Publicerades: Mån 27 nov 2023 02:00

Flera dövpsykiatriska mottagningar minskar i storlek och i några regioner har den kompetensen försvunnit helt. Varför är det så svårt att rekrytera och vilka alternativ finns det? Gäst i studion är specialistpsykologen och psykoterapeuten Maria Midbøe som föreläser om speciella behandlingsmetoder inom dövpsykiatrin. Programledare: Abdi Mohamed.Mer om programmet

Flera dövpsykiatriska mottagningar minskar i storlek och i några regioner har den kompetensen försvunnit helt. Varför är det så svårt att rekrytera och vilka alternativ finns det? Gäst i studion är specialistpsykologen och psykoterapeuten Maria Midbøe som föreläser om speciella behandlingsmetoder inom dövpsykiatrin. Programledare: Abdi Mohamed.Mer om programmet

Språkkrav för nyanlända döva

Publicerades: Mån 20 nov 2023 02:00

Får döva nyanlända i Sverige undantag eller anpassningar från de kunskapskrav i svenska och samhällskunskap som regeringen vill införa 2027? Och räknas det om man kan svenskt teckenspråk för att få permanent uppehållstillstånd? Utredaren förklarar vad förslaget innehåller och i studion reagerar Elias Tebibel, intressepolitisk handläggare på Sveriges Dövas Riksförbund. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Får döva nyanlända i Sverige undantag eller anpassningar från de kunskapskrav i svenska och samhällskunskap som regeringen vill införa 2027? Och räknas det om man kan svenskt teckenspråk för att få permanent uppehållstillstånd? Utredaren förklarar vad förslaget innehåller och i studion reagerar Elias Tebibel, intressepolitisk handläggare på Sveriges Dövas Riksförbund. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Krisberedskap och samhällsinformation

Publicerades: Mån 13 nov 2023 02:00

Hur får döva och hörselskadade i Sverige viktig samhällsinformation vid kris eller krig? Varför skickas inte VMA-larm alltid ut som SMS, och var finns informationen istället? Veckans gäst är Camilla Hedquist, MSB:s enhetschef för krisinformation.se. Se även berättelser från Ukraina och Israel om hur beredskapen fungerade där vid krigsutbrotten. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Hur får döva och hörselskadade i Sverige viktig samhällsinformation vid kris eller krig? Varför skickas inte VMA-larm alltid ut som SMS, och var finns informationen istället? Veckans gäst är Camilla Hedquist, MSB:s enhetschef för krisinformation.se. Se även berättelser från Ukraina och Israel om hur beredskapen fungerade där vid krigsutbrotten. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Färre personer med dövblindhet får ledsagning

Publicerades: Mån 6 nov 2023 02:00

Allt färre personer med dövblindhet beviljas ledsagarservice enligt LSS-lagstiftningen. Det visar Socialstyrelsens nya kartläggning. Hur påverkas livskvaliteten och vilka förändringar föreslås? Klas Nelfelt från Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) berättar i studion. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Allt färre personer med dövblindhet beviljas ledsagarservice enligt LSS-lagstiftningen. Det visar Socialstyrelsens nya kartläggning. Hur påverkas livskvaliteten och vilka förändringar föreslås? Klas Nelfelt från Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) berättar i studion. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Varannan elev saknar gymnasiebehörighet

Publicerades: Mån 30 okt 2023 02:00

Gymnasiebehörigheten för elever som slutar specialskolan för döva och hörselskadade är väldigt låg. Under 50 procent nästan varje år, mycket lägre än för elever i den vanliga grundskolan. I studion berättar SPSM:s skolchef för specialskolorna, Sabina Islamovic, vad det beror på och vad som görs för att eleverna ska få bättre betyg. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Gymnasiebehörigheten för elever som slutar specialskolan för döva och hörselskadade är väldigt låg. Under 50 procent nästan varje år, mycket lägre än för elever i den vanliga grundskolan. I studion berättar SPSM:s skolchef för specialskolorna, Sabina Islamovic, vad det beror på och vad som görs för att eleverna ska få bättre betyg. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Äldreomsorg på teckenspråk

Publicerades: Mån 23 okt 2023 02:00

Ett vårdteam med döva undersköterskor åker runt till äldreboenden och hemtjänstanvändare i flera Jönköpingskommuner för att ge döva äldre vård på deras förstaspråk. Kan det arbetssättet hjälpa äldre i andra delar av landet? Se också ett uttalande från äldreministern Anna Tenje (M). Sveriges Dövas Pensionärsförbunds ordförande Marianne Wallentin är gäst i studion. Programledare: Abdi Mohamed.Mer om programmet

Ett vårdteam med döva undersköterskor åker runt till äldreboenden och hemtjänstanvändare i flera Jönköpingskommuner för att ge döva äldre vård på deras förstaspråk. Kan det arbetssättet hjälpa äldre i andra delar av landet? Se också ett uttalande från äldreministern Anna Tenje (M). Sveriges Dövas Pensionärsförbunds ordförande Marianne Wallentin är gäst i studion. Programledare: Abdi Mohamed.Mer om programmet

Får man donera dövhet?

Publicerades: Mån 16 okt 2023 02:00

Dövhet i släkten - är det ett hinder om man vill donera ägg och spermier? Och kan man få döva barn med hjälp av IVF? Döva Petra ombads att göra en genetisk utredning innan hon och partnern skulle få hjälp med provrörsbefruktning - men läkarna ändrade sig. I studion förklarar ordföranden för Statens medicisk-etiska råd, Sven-Eric Söder, vad som är tillåtet och varför. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Dövhet i släkten - är det ett hinder om man vill donera ägg och spermier? Och kan man få döva barn med hjälp av IVF? Döva Petra ombads att göra en genetisk utredning innan hon och partnern skulle få hjälp med provrörsbefruktning - men läkarna ändrade sig. I studion förklarar ordföranden för Statens medicisk-etiska råd, Sven-Eric Söder, vad som är tillåtet och varför. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Information till nyblivna föräldrar

Publicerades: Sön 8 okt 2023 18:30

Nyblivna föräldrar till döva barn möts av mycket information från vården. Många barn får CI, ett implantat som ger en viss hörsel, men vilken information får föräldrarna om teckenspråket och dövkulturen? I studion berättar forskaren Ingela Holmström om att teckenspråkskunniga föräldrar är mindre nöjda med vårdens insatser. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Nyblivna föräldrar till döva barn möts av mycket information från vården. Många barn får CI, ett implantat som ger en viss hörsel, men vilken information får föräldrarna om teckenspråket och dövkulturen? I studion berättar forskaren Ingela Holmström om att teckenspråkskunniga föräldrar är mindre nöjda med vårdens insatser. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Framtidens tolktjänst

Publicerades: Mån 2 okt 2023 02:00

Varför dröjer regeringens utredning av tolktjänsten för döva och hörselskadade? Vem ska ansvara för samordningen och vad tolkanvändarna ska ha rätt till? I studion berättar socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M) om en ny satsning och tidsplanen framåt. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Varför dröjer regeringens utredning av tolktjänsten för döva och hörselskadade? Vem ska ansvara för samordningen och vad tolkanvändarna ska ha rätt till? I studion berättar socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M) om en ny satsning och tidsplanen framåt. Programledare är Abdi Mohamed.Mer om programmet

Upptäck mer